• تلفن سفارشات

    ۰۲۱-۶۵۶۱۲۷۵۵-۶

    ۰۹۱۲۳۳۸۳۴۵۲

    ۰۹۳۸۸۶۶۳۳۴۲

  • آدرس کارخانه

    ساوه ،شهرک صنعتی کاوه ،بلوار کارگر ،خیابان کارگر هفتم ، قطعات ۲۰۱۰،۲۱۱۱

به ما ایمیل بفرستید