• مدل
 • ALN-80S
 • ALN-100S
 • ALN-120S
 • ALN-150S
 • توان مصرفی(وات)
 • ۸۰
 • ۱۰۰
 • ۱۲۰
 • ۱۵۰
 • شار نوری(لومن)
 • ۱۰۸۰۰
 • ۱۳۵۰۰
 • ۱۵۶۰۰
 • ۱۹۵۰۰
 • شدت روشنایی(Lm/w)
 • ۱۳۵
 • ۱۳۵
 • ۱۳۰
 • ۱۳۰