چراغ خیابانی فامور ۲۵۰~۱۰۰ وات

مدل توان مصرفی
(وات)
شار نوری
(لومن)
شدت روشنایی
(لومن بر وات)
صرفه جویی در مصرف انرژی
ALF120-LS ۱۲۰ ۱۸.۰۰۰ ۱۶۵ ۸۶%
ALF150-LS ۱۵۰ ۲۵.۰۰۰ ۱۶۵ ۸۶%
ALF200-LS ۲۰۰ ۳۲.۰۰۰ ۱۶۰ ۸۴%
ALF250-LS ۲۵۰ ۳۸.۰۰۰ ۱۶۰ ۸۴%
دیتاشیت کاتالوگ محصول دستورالعمل نصب

ابعاد و اندازه های محصول