چراغ خیابانی بلومان

 • مدل
 • ALB-100
 • ALB-150
 • ALB-200
 • ALB-250
 • توان مصرفی
  (وات)
 • ۱۰۰
 • ۱۵۰
 • ۲۰۰
 • ۲۵۰
 • شار نوری
  (لومن)
 • ۱۲۰۰۰
 • ۱۸۰۰۰
 • ۱۸۰۰۰
 • ۲۴۰۰۰
 • شدت روشنایی
  (لومن بر وات)
 • ۱۲۵
 • ۱۳۵
 • ۱۳۵
 • ۱۴۵

ابعاد و اندازه های محصول