پروژکتور LED بلومان ۱۰۰ الی ۳۰۰ وات

مدلتوان مصرفی
(وات)
شار نوری
(لومن)
شدت روشنایی
(لومن بر وات)
ALB-100۱۰۰۱۲۰۰۰۱۲۵
ALB-150۱۵۰۱۸۰۰۰۱۳۵
ALB-200۲۰۰۱۸۰۰۰۱۳۵
ALB-250۲۵۰۲۴۰۰۰۱۴۵
ALB-300۳۰۰۳۰۰۰۰۱۳۵
کاتالوگ

ابعاد و اندازه های محصول: